(นายตระกูล ไอยะรา)
นิติศาสตร์บัณทิต มสธ.

เจริญการบัญชี
Jaroen Accounting

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ
Jaroen & Tragoon Business Service

บริการด้านจดทะเบียน

  รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
รับจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างๆ
รับจดทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
รับให้คำปรึกษาก่อนจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
อื่นๆ

ปัญหาด้านบัญชีและภาษี       งานทำบัญชีและภาษี        เมนูหลัก        สำนักดำเนินงาน

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ
Jaroen & Tragoon Business Service
โทรศัพท์ 02-277-7908 , 02-277-7910 , 02-277-1430 , 02-275-7048
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  กด 33 ติดต่อคุณประมุข
โทรสาร   02-2757049 , 02-2775710
 อีเมลล์  jtaccounting@tahitech.com

E-Mail:tragoon@tahitech.com                    HomePage