(นายตระกูล ไอยะรา)
นิติศาสตร์บัณทิต มสธ.

เจริญการบัญชี
Jaroen Accounting

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ
Jaroen & Tragoon Business Service

ปัจจุบันท่านประสบปัญหานี้หรือไม่

ไม่มีพนักงานจัดทำบัญชี  หรือมีแต่ขาดประสบการณ์ในการทำงาน
ยื่นแบบภาษีไม่ทันตามกำหนด ทำให้ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม
ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนยื่นขอคืนภาษี
ไม่ได้จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตราฐานการบัญชีและสรรพากร
ประสบปัญหาด้านภาษีอากร หรือถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกตรวจสอบ
และประเมินภาษี  โดยไม่มีใครที่จะดำเนินการขอผ่อนปรนกับทางกรมสรรพากรได้
คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่ายไม่ถูกต้อง
สำนักงานที่ใช้บริการอยู่ให้บริการที่ไม่ประทับใจ
ประสบปัญหาต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์
อื่นๆ

    งานทำบัญชีและภาษี          กลับสู่เมนูหลัก         งานจดทะเบียน         สำนักดำเนินงาน

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ
Jaroen & Tragoon Business Service
โทรศัพท์ 02-277-7908 , 02-277-7910 , 02-277-1430 , 02-275-7048
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  กด 33 ติดต่อคุณประมุข
โทรสาร   02-2757049 , 02-2775710
 อีเมลล์  jtaccounting@tahitech.com

E-Mail:tragoon@tahitech.com                    HomePage