(นายตระกูล ไอยะรา)
นิติศาสตร์บัณทิต มสธ.

เจริญการบัญชี
Jaroen Accounting

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ
Jaroen & Tragoon Business Service

งานบริการด้านบัญชีและภาษีอากร

วางระบบบัญชีการควบคุมภายใน
วางระบบการคำนวณ และต้นทุน
รับจัดทำบัญชีและยื่นชำระภาษีอากร
ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายและภาษีอากร
รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีมาตราฐาน
รับปรึกษาทางด้านกฎหมายและภาษีอากร
รับปิดบัญชีที่ไม่ได้มีการดำเนินงาน
รับตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
รับจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน
อื่นๆ

ปัญหาด้านบัญชีและภาษ         กลับสู่เมนูหลัก           งานจดทะเบียน          สำนักดำเนินงาน

เจริญ & ตระกูล ธุรกิจบริการ
Jaroen & Tragoon Business Service
โทรศัพท์ 02-277-7908 , 02-277-7910 , 02-277-1430 , 02-275-7048
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  กด 33 ติดต่อคุณประมุข
โทรสาร   02-2757049 , 02-2775710
 อีเมลล์  jtaccounting@tahitech.com

E-Mail:tragoon@tahitech.com                    HomePage