รับบริการติดตั้ง     ซ่อม   ตู้สาขาโทรศัพท PHONIK 
      A-Plus Series   , Crystal Series , Compact III, Jupiter Series Super Diamond Series

  ับบริการติดตั้ง     ซ่อม    ตู้สาขาโทรศัพท Panasonic
     KX-T Series  , KX-TA  Series, KX-TEB308 ,
     KX-TES824, KX-TEM 824 , KX-TD1232
 
  รับบริการติดตั้งซ่อมบำรุงตู้วอยซ์เมลล์Panasonic 
     ทุกรุ่นตั้งแต่    VP50,   VP100

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณตระกูล
081-9895257 (GSM)
081-4046650
(DTAC)
090-8971440 (True)
 02-2747681        
โทรสาร 02 - 2747681 ต่อ 101

E-Mail:tragoonpom@gmail.com