คณะกรรมการชุดใหม่KMITL12(ก.พ.61-ก.พ.63)

กิจกรรม ณ. โรงพยาบาลสงฆ์
17 ก.พ. 2556


ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยมีการทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป
ทำบุญกรวดน้ำให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว


รายนามผู้ร่วมทำบุญสบทบทุน"ชมรมวิศวะลาดกระบัง รุ่น12
ผู้ร่วมบริจาครายละ 2,000 บาท  1 ราย คือคุณวิชาญ
รายละ 1,000 บาท ประกอบด้วย
คุณวิชัย(จิต) /คุณโกศล/คุณวัชรี(ภรรยาพระวิฑรย์)
คุณกิจจา/คุณสายัณห์/คุณศิริพงษ์(งิ้ว)
คุณตระกูล/คุณวรยุทธ์ /ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12
รายละ 500 บาท 1 รายคือ คุณพิม(ภรรยาคุณไพศาล)
รวม 11,500 บาท


 
 

คลิ๊กที่ภาพหมู่ด้านบนเพื่อชมรายชื่อผู้สนับสนุนจัดงานสังสรรค์ให้กับ2อธิการบดี KMITLกับ PSU


 

ใครเป็นใครบ้าง
ต้องคลิกภาพที่ภาพแล้วหล่ะ

คุณสมัยรับมอบไวน์ชาละวัน2009
ราคา1,200บาทอภินันทนาการจากรุ่น12
เพื่อนๆรุ่น12หลายคนมาร่วมแสดงความยินดี
กับคุณสมัยที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น
รองผู้ว่าการประปานครหลวง
ที่ผับ
ATTITUDE วิภาวดี16 จตุจักร กทม.
เพื่อนที่ไปประกอบด้วย

สมัย /วรยุทธ์ /วีรศักดิ์/มนตรี/กิตติพงศ์
โกศล /ชิดชัย(กี้) /สมชัย / สายัณห์
บัญชา / ประจิม / ประดิษฐ์/ ตระกูล
สวัสดิ์ / บรรพต / สุรเทพ
/ อมรศักดิ์
สุวิทย์และครอบครัว
วิเชียรและครอบครัว
    
        เพื่อนๆKMITL12ร่วมเป็นจ้าภาพ
       สวดพระอภิธรรมแด่พระวิฑูรย์


เลขานุการรุ่น12เป็นตัวแทน
มอบเงินจำนวน5,000บาท

 
พื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้กับ
พระวิฑูรย์ ธนะกุลรังสรรค์
เมื่อวันพุธที่15 มีนาคม  2555 
และพิธีฌาปนกิจในวันที่18 มีนาคม 2555
ณ.วัดมกุฎ กทม. 
เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไป
ของพระวิฑูรย์ ธนะกุลรังสรรค์
และขออำนวยพรให้
ดวงวิญญาณของพระวิฑูรย์ ธนะกุลรังสรรค์
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล

ใบอนุโมทนาบัตร ร.พ. สงฆ์
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้เพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว
ณ.โรงพยาบาลสงฆ์
วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2555
ทำบุญเลี้ยงพระเช้า
ถวายสังฆทาน
ทำบุญกรวดน้ำ
ตั้งทุน
"ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12"
ยอดเงิน 17,000 บาท

ศรีวรรณ/วิรัตน์/โสมรัศม์/หญิง
กิจจา/วรยุทธฺ/อมรศักดิ์/วิชัย/ประจิม/
เกรียงไกร/โกศล/ตระกูล
ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

ปธ.วิศวะลาดกระบังรุ่น12
และเพื่อนๆ
KMITL12
ร่วมกันตั้งทุน
ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12

รายชื่อเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว
พวกเราชาววิศวะลาดกระบังรุ่น12
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต
ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้กับ
คุณพ่อของคุณชัยพร สอนแจ่ม
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม  2555 
ณ.วัดเขียนเขต คลอง4 รัสิต ปทุมธานี 
เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อการจากไปของ
คุณพ่อเกษมศักดิ์ สอนแจ่ม
และขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณของ
คุณพ่อของคุณชัยพร สอนแจ่ม
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ
พื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้กับ
คุณพ่อของคุณสมบูรณ์ ชุณหะวัณ
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม  2554 
ณ.วัดโสมนัสวิหาร  กทม. 
เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อการจากไปของ
พลตรี จุมพล  ชุณหะวัณ
และขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณของ
คุณพ่อของคุณสมบูรณ์ ชุณหะวัณ
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

พื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้กับ
คุณไพศาล ปิยะพลากร
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  2554 
และพิธีฌาปนกิจในวันที่16 สิงหาคม 2554
ณ.วัดเสมียนนารี ประชาชื่น กทม. 
เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไป
ของคุณไพศาล ปิยะพลากร
และขออำนวยพรให้
ดวงวิญญาณของคุณไพศาล ปิยะพลากร
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

รายนามผู้สนับสนุนค่าสมาชิกประจำปี54-56 (500บาท)

เงินสนับสนุนพิเศษเพื่อเพื่อนKMITL12

รายนามผู้สนับสนุนจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ อ. รศ. ดร. สมผล โกศัลวิตร์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวิรัตน์ ปลั่งแสงมาศ
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2554
ณ.โรงเรียนบนเขาบ้านแกร่
เรียนที่เขื่อนศรีนครินทร์  จ.กาญจนบุรี
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณอานุภาพ วงศ์ละคร /คุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร /
คุณไพศาล ชัยเลิศพงศ์ษา / คุณปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์
 30 ตุลาคม  2553  ณ.ภัตราคารสวนกุหลาบ เชิงสะพานพระราม 5  กทม.
กิจกรรมโรงพยาบาลสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่เสียชีวิต 18 ธันวาคม 2553 
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณพ่อคุณปรีชา ทรงศิริทัศน์ิ  9  ตุลาคม 2553
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณไพศาล อนุรุทธ์เนตรศิริ  7 ตุลาคม 2553และ
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณสมัย อนุวัตรเกษม(ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง) และ
คุณปรีชา ทรงศิริทัตต์(ผอ.การไฟฟ้าภูมิภาค เขต3 ภาคเหนือ)
 18   กันยายน  2553  ณ.ภัตราคารริมน้ำเจ้าพระยา   บ้านเจ้าพระยา จรัลสนิทวงศ์94 กทม.
งานเลี้ยงรุ่นวิศวะลาดกระบังรุ่น12(กลางปี รอบพิเศษ)
10 มิถุนายน 2553 ณ.สวนอาหาร
Lake Hill (บนแพใหญ่ ริมถนน เกษตร-นวมินทร์ กทม.)
กิจกรรมนอกสถานที่  11 ก.พ. 2553 งานสอยมะยงชิด จิบไวน์ บ้านชมดาว อยุธยา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับภรรยาคุณสมชัย สุรัตนชัยการ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณจิตสร ปราโมท ณ อยุธยา
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2553โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์
งานเลี้ยงรุ่น(12 X 3) ประจำปี2552 ณ.โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่ของคุณตระกูล ไอยะราและเพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว
   ณ.โรงพยาบาลสงฆ์์ 2552
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณกิตติพงศ์ วงศ์จตุรภัทร์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวิชัย ตั้งชัยพิทักษ์
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2552โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์ี
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่ง 3 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
13 มี.ค. 2552 ณ. บ้านเจ้าพระยา
งานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2551 ( 12 x 3 ) ณ.บ้านเจ้าพระยา 
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้วๆณ.โรงพยาบาลสงฆ์ 2551
งานคัดเลือกคณะกรรมการวิศวะลาดกระบังรุ่น12 ชุดใหม่  2551-2553
20 มิ.ย. 2551 ณ.โรงแรมฟอร์จูน เมอร์เคียว
ร่วมงานฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ให้กับคุณพ่อของคุณชัยอำนวย กิจพ่อค้า
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของศ. ดร. ถวิล พึ่งมา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณธานินทร์ สุนทรวาทิน
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณกิติพงษ์ื วงศ์จตุรภัทร์ 
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณมานพ รอดเดช 
งานเลี้ยงรุ่นวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12 ประจำปี2547 ณ.โรงแรม สยาม บิวเวอรี่
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณเลิศศักดิ์  วรรณะเอี่ิี่ยมพิกุล
งานตีก๊อล์ฟนอกสถานที่ พ.ย. 2547 ณ. จังหวัด กาญจนบุรี
งานรำลึก200 ปี  พระจอมเกล้า 1 ต.ค. 2547 ณ.หอประชุมศิษย์เก่า สจล.
งานเลี้ยงอำลา-อาลัย ให้กับ ประธานสมัย อานุวัตรเกษม 4 ก.ย. 2547 ณ.โรงแรม มิราเคิล แกรนด์
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)คุณแม่ของคุณประกอบ กิจพ่อค้า
ร่วมงานประชุมเพลิงศพคุณแม่ ของคุณกิติ(มุ้ย)  ศิริเจริญ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณสุรพันธ์  เชาว์กุลจรัลศิริ
ร่วมงานประชุมเพลิงศพ ภรรยาของคุณวิชาญ  วชิรพงศ์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณชัยพร สอนแจ่ม

HomePage