ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

กิจกรรม
2545-2547
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่

รายนาม
ประธานรุ่น
ตั้งแต่ ปี35
ถึงปัจจุบัน
คลิ๊กที่น
ี่

ดูภาพ
ครอบครัว
เพื่อนร่วมรุ่น


เพื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12 มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
ให้กับคุณแม่ของคุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
เมื่อ วันพุธที่  2   สิงหาคม  2549   ที่ผ่านมา
ณ.วัดศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน  กทม.
เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณแม่ของคุณวรยุทธ์
และขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ของคุณวรยุทธ์
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

และเพื่อนๆวิศวะลาดกระบังรุ่น12
 ที่ไปร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
คุณแม่ชด พรหมสาขา ณ สกลนคร
วันเสาร์ที่5 สิงหาคม 2549 ณ.เมรุวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหาร ประกอบด้วย
วิฑูร  อำนวย  อมรศักดิ์  สรพงศ์  ศิริศักดิ์  วีระศักดิ์  วสันต์(ชูศักดิ์)
 ประทิน  ตระกูล  ชุมพล  ชาญชัย  ชัยพร

ข่าวด่วนวิศวะลาดกระบัง12                             กิจกรรมรุ่นที่ผ่านมา                      HomePage