ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

กิจกรรม
2545-2547
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่

รายนาม
ประธานรุ่น
ตั้งแต่ ปี35
ถึงปัจจุบัน
คลิ๊กที่น
ี่

ดูภาพ
ครอบครัว
เพื่อนร่วมรุ่น


เพื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
 มาร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ
ให้กับคุณพ่อของคุณธานินทร์   สุนทรวาทิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2548  ที่ผ่านมา
ณ.วัดพระศรีมหาธาตุ    บางเขน     กทม.
เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง  ต่อการจากไปของคุณพ่อของคุณธานินทร์
และขออำนวยพรให้  ดวงวิญญาณ ของคุณพ่อ ของคุณธานินทร์
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

ข่าวด่วนวิศวะลาดกระบัง12       กิจกรรมของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน       HomePage