ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

กิจกรรม
2545-2547
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่

รายนาม
ประธานรุ่น
ตั้งแต่ ปี35
ถึงปัจจุบัน
คลิ๊กที่น
ี่

ดูภาพ
ครอบครัว
เพื่อนร่วมรุ่น


วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย. 2547 ณ.เมรุวัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ได้มีงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)ให้กับคุณแม่พยุง กิจพ่อค้า
โดยมีประธานรุ่น วิศวะลาดกระบังรุ่น12  รศ. ดร.ถวิล พึ่งมา
เป็นตัวแทนรุ่น ในการทอดผ้าบังสกุล
เพื่ออุทิศส่วนกุศล ทั้งหมดให้กับคุณแม่พยุง กิจพ่อค้า

เพื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณแม่พยุง   กิจพ่อค้า
คุณแม่ของคุณประกอบ  กิจพ่อค้า
เพื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12ทุกๆคน
ขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณของคุณแม่พยุง  กิจพ่อค้า
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

ข่าวด่วนวิศวะลาดกระบัง12      HomePage