ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

งบดุลOn Line
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่
ี่

ดูภาพ
เพื่อนร่วมรุ่น

คลิ๊กชมกิจกรรม
รุ่น12
ที่ผ่านมา

ประธานรุ่น12
ที่ผ่านมา

 คลิ๊กที่นี่
เพื่อกำหนด Username และ Password
เพื่อใช้เฉพาะ
สมาชิก
วิศวะ
ลาดกระบัง
รุ่น12

Home
Page

Japan
Webmaster

Eu
 
Webmaster

Chinese
Webmaster

 

กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12 ออกสู่ชนบทงานวันเด็กปีนี้

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา
ชาววิศวะลาดกระบัุงรุ่น12 นำอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เครื่องเขียน
ไปมอบให้เด็กนักเรียนชนบทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ.โร
งเรียนบ้านหนองกวาง
ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

คุณกำชัย หวังวงศ์ไพบูลย์ บริจาคคอมพิวเตอร์ 1 ชุด พร้อมชุดมัลติมีเดียและUPSมูลค่า ประมาณ 15,000 บาท
คุณโกศล-คุณศรีวรรณ วิกยาธิปัตย์     บริจาคคอมพิวเตอร์ 1 ชุด    มูลค่าประมาณ 12,000 บาท
รศ. ดร. บุญวัฒน์ อัตชู บริจาคสิ่งของให้เด็กๆและโรงเรียนในมูลค่าประมาณ  4,000 บาท

เงินกองกลางของรุ่น12เป็นเงิน                2,000 บาท
คุณบรรพต อนันตวัฒน์ บริจาคเพิ่มเติม     2,000 บาท
คุณสายัณห์ อ่อนอำไพ บริจาคเพิ่มเติม     1,000 บาท
คุณอมรศักดิ์ แก้วสุโข   บริจาคเพิ่มเติม     1,000 บาท
คุณวรยุทธ์ พรหมสาขา สกลนคร บริจาคเพิ่มเติม 500 บาท
คุณประจิม ตรีวิจิตรศิลป์   บริจาคเพิ่มเติม 500 บาท
คุณอานุภาพ วงศ์ละคร     บริจาคเพิ่มเติม 500 บาท
คุณตระกูล  ไอยะรา         บริจาคเพิ่มเติม 500 บาท

ซื้ออุกรณ์กีฬา( ลูกฟุตบอล +ลูกวอลเล่ย์บอล +ลูกฟุตซอล ) เป็นเงิน 2,500 บาท
ซื้อปากกาสกรีนเรารักนายหลวง จำนวน 200 แท่ง +ดินสอสกรีนสูตรคูณ จำนวน 200 แท่ง เป็นเงิน 1,500 บาท
บริจาคให้โรงเรียน เพื่อกิจกรรมอื่นๆ  3,500 บาท 
จับรางวัลพิเศษแก่้เด็กนักเรียน 1 รางวัล  เป็นเงิน 500 บาท (ต้องคลิื๊กดูภาพเด็กตื่นเต้นอย่างไร)

HomePage