ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

kmitl.ac.th
M
I
T
L
12

งบดุล
รายรับ-รายจ่าย
ชมรมสจล.12
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่

รายนาม
ประธานรุ่น
ตั้งแต่ ปี35
ถึงปัจจุบัน
คลิ๊กที่น
ี่

ดูภาพ
ครอบครัว
เพื่อนร่วมรุ่น

ชมกิจกรรมของ
เพื่อนๆวิศวะ
ลาดกระบัง
รุ่น12ที่ผ่านมา

HomePage

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2547 เวลา 18:00 น. ถึง 23:00 น.ที่ผ่านมา
ได้จัดงานเลี้ยง อำลา .............อาลัย
ให้กับ คุณสมัย อนุวัตรเกษม(ประธานรุ่น12ที่หมดวาระลง)
และได้เลี้ยงต้อนรับให้กับประธานรุ่นคนใหม่
คือ รศ. ดร. ถวิล  พึ่งมา  

ณ.โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สี่แยกหลักสี่  ชั้น2   ห้องเมจิก

มีเพื่อนไปร่วมงานกันอุ่นหนาฝาคั่ง ตามรูปข้างบน
ใครเป็นใคร ต้องใช้แว่นขยายส่องดูกันแล้วกัน


รศ. ดร.ถวิล พึ่งมา
ประธานรุ่น12

กรรมการ(ดรีมทีม)ใหม่ประกอบด้วย
รศ. ดร.ถวิล  พึ่งมา  เป็นประธานรุ่น
คุณบรรพรต  อนันตวัฒน ์ เป็นรองประธานรุ่น
รศ. ดร.บุญวัฒน์  อัตชู  เป็นประธานจัดกิจกรรมพิเศษ
อาจารย์ วีระศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์  เป็นเหรัญญิก
คุณสายัณห์  อ่อนอำไพ  เป็นนายทะเบียนรุ่น
คุณตระกูล ไอยะรา  เป็นเลขาธิการชมรม

เพื่อนท่านใด สนใจมิวสิค วีดีโอ โดย
 ประทับใจเสียงนักร้องสาว(ที่สุดของที่สุดของความไพเราะ)
เพลง My Way ของคุณสมัย  เพลงแม่สื่อแม่ชัก ของอาจารย์ถวิล
เพลงคู่ของท่านสุเทพ กับนักร้องสาว   เสียงกระซิบสั่งจากคุณสุวิทย์
เสียงนักร้องอาชีพต้องหลบของอาจารย์วีระศักดิ์ 
เงาเสียงของครูเอื้อโดยคุณสวัสดิ์และคุณชัยอำนวย
เสียงโครตเพราะ(คุณภิรมย์ เป็นคนชม) ของเลขาธิการชมรม ฮ่า!
ติดต่อ ขอซื้อได้ที่  คุณสายัณห์ อ่อนอำไพ ได้นะครับ

กลับสู่KMITL12 Main menu         HomePage          คลิ๊กชมกิจกรรมรุ่น12ที่ผ่านมา