6-10-47ข่าวเมื่อวันศุกร์ ที่1 ต.ค. 47 ที่ผ่านมา 
ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี
  วิศวะลาดกระบังรุ่น13
ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน200ปี พระจอมเกล้าฯ โดยได้ขึ้นบนเวที กล่าวขอบคุณรุ่นพี่-รุ่นน้อง
ที่มาร่วมงานในคืนนั้น  ณ.สมาคมศิษย์เก่าสจล.
สำหรับรุ่น12 ที่เข้าร่วมงานมีดังนี้ อ.ถวิล 
อ.บุญวัฒน์  อ.วีระศักดิ์  อ.อิทธิชัย คุณประทิน 
คุณภิรมย์  คุณสถิตย์   คุณสมัย และ
คุณตระกูล (เลขาชมรมวิศวะลาดกระบัง รุ่น12)

กลับเมนูหลัก