ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

งบดุลOn Line
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่
ี่

ดูภาพ
เพื่อนร่วมรุ่น

คลิ๊กชมกิจกรรม
รุ่น12
ที่ผ่านมา

ประธานรุ่น12
ที่ผ่านมา

 คลิ๊กที่นี่
เพื่อกำหนด Username และ Password
เพื่อใช้เฉพาะ
สมาชิก
วิศวะ
ลาดกระบัง
รุ่น12ครอบครัวคุณตระกูล ไอยะรา

เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อการจากไปของคุณแม่ของคุณตระกูล ไอยะรา
และขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณ
ของคุณแม่กาหลี ไอยะรา
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์
อันสุขสบายตลอดไปเทอญ


กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ณ.โรงพยาบาลสงฆ์


ดอกไม้ ธูปเทียน สังฆทานถวายแด่พระสงฆ์

รายนามผู้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้
1.เงินทำบุญที่เพื่อนๆโอนผ่านบัญชีเมื่อ ก.ค.ที่ผ่านมา จากงานสวดพระอภิธรรม
ให้กับคุณแม่กาหลี ไอยะรา นำมาซื้อสังฆทาน ดอกไม้ธูปเทียน
 เงินถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป 

2.ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12  จำนวนเงินบริจาค 1,000 บาท
3.ครอบครัวไอยะรา  จำนวนเงินบริจาค 2,000 บาท

4.คุณธิติฏฐ์(ชิตชัย)  นันทพัฒน์สิริ 1,000 บาท
5.รศ. ดร.บุญวัฒน์  อัตชู 1,000 บาท
6.คุณกิติพงษ์   วงศ์จตุรภัทร 1,000 บาท
7.คุณสมัย  อนุวัตรเกษม 1,000 บาท
8.คุณโกศล  วิกยาธิปัตย์ 1,000 บาท
9.คุณสายัณห์  อ่อนอำไพ 500 บาท
10.คุณศิริพงษ์  พงษ์ศรีประภัสร์ 500 บาท
11.คุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 500 บาท
12.เพื่อนชมรมคาราโอเกะคุณโชค+คุณนิด  500 บาท
13.เพื่อนชมรมคาราโอเกะคุณเตือนใจ เอี่ยมสินธร 500 บาท 

รวมเงินบริจาคให้ ร.พ. สงฆ์ เป็นเงิน 10,500 บาท

กิจกรรมทำบุญอุทวิศวะลาดกระบัง  วิศวะลาดกระบังรุ่น12  ทำเนียบรุ่น  ทำเนียบรุ่น12  กิจกรรมรุ่น12  KMITL  KMITL12ิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว
 ณ.โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.  31 ตุ.ค.2552
รายชื่อเพื่อนๆที่เสียชีวิตประกอบด้วย

1. โฆสิต วาณิชานุรักษ์ชัย
2. ชัยพงษ์ วัฒนะไชยะประทีป
3. ชาญชัย ตั้งสุจริตวิจิตร
4. บุญชัย ฤกษ์อำนวยโชค
5. อิทธิชัย จิระรัตนานนท์
6. เจริญ สุขเกษม
7. สมยงค์ พรมเอี่ยม
8. พิชัย แสงจันทร์ฉาย
9.  ธวัชชัย ผาติอุตมภาพ
10.นายธนา จันสุตะ
11.นายรติวุฒิ

HomePage