ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

กิจกรรม
2545-2547
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่

รายนาม
ประธานรุ่น
ตั้งแต่ ปี35
ถึงปัจจุบัน
คลิ๊กที่น
ี่

ดูภาพ
ครอบครัว
เพื่อนร่วมรุ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ย. 2547 เวลา 15:30 น.
ณ.วัดใหม่บางคล้า ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ได้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่กิมเฮียะ  ศิริเจริญ
โดยมีเลขาชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น 12
เป็นตัวแทนรุ่น ในงานประชุมเพลิงศพให้กับ
คุณแม่กิมเฮียะ  ศิริเจริญ

เพื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณแม่กิมเฮียะ  ศิริเจริญ
คุณแม่ของคุณกิติ      ศิริเจริญ
และเพื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12ทุกๆคน
ขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณของคุณแม่กิมเฮียะ  ศิริเจริญ
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

ข่าวด่วนวิศวะลาดกระบัง12      HomePage