ตระกูล ไอยะรา
เลขานุการรุ่น12


ภาพวัยชิมิห้องAB


ภาพวัยชิมิห้องC

 

 

 

 

 

 

 รายนามผู้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้
 
1.ชมรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12  จำนวนเงินบริจาค 5,000 บาท
2.คุณตระกูล ไอยะรา และครอบครัว 

3.คุณประจิม  ตรีวิจิตรศิลป
และครอบครัว
4.รศ. ดร.บุญวัฒน์   อัตชู และครอบครัว
5.คุณโกศล  วิกยาธิปัตย์ และครอบครัว
6.คุณสายัณห์  อ่อนอำไพ และครอบครัว
7.คุณวรยุทธ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร และครอบครัว
8.คุณวิชัย  จิตติกรยุทธนาและครอบครัว

รวมเงินบริจาคให้ ร.พ. สงฆ์
(ส่วนที่เหลือจากกิจกรรมทำสังฆทาน) 
7,115  บาท

กิจกรรมทำบุญอุทิิศส่วนกุศล
ให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว
 ณ.โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.  18 ธ.ค.2553

รายชื่อเพื่อนๆที่เสียชีวิตประกอบด้วย

1. โฆสิต วาณิชานุรักษ์ชัย
2. ชัยพงษ์ วัฒนะไชยะประทีป
3. ชาญชัย ตั้งสุจริตวิจิตร
4. บุญชัย ฤกษ์อำนวยโชค
5. อิทธิชัย จิระรัตนานนท์
6. เจริญ สุขเกษม
7. สมยงค์ พรมเอี่ยม
8. พิชัย แสงจันทร์ฉาย
9.  ธวัชชัย ผาติอุตมภาพ
10.ธนา จันสุตะ
11.ปรีชา เหล่าเจริญ
12.นายรติวุฒิ
13.ไพฑูรย์ บุญพรหมมา

5  ตุลาคม  2553
เพื่อนๆและครอบครัว
ชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อการจากไปของเพื่อนร่วมรุ่น12
คุณไพฑูรย์  บุญพรหมมา
และขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณ
ของคุณไพฑูรย์ บุญพรหมมา
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์
อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

เพื่อนๆและครอบครัว
ชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อการจากไปของคุณพ่อ
ของคุณปรีชา ทรงศิริทัตต์
และขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณ
ของคุณพ่อคุณปรีชา ทรงศิริทัตต์
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์
อันสุขสบายตลอดไปเทอญ


พานทองรองรับถุงเงินทอง


วิศวะลาดกระบังรุ่น12


วิศวะลาดกระบังรุ่น12และ13

เพื่อนๆ วิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
และ น้องๆ รุ่น13
 มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อ
ของคุณไพศาล อนุรุทธ์เนตรศิริ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ต.ค. 2553
 ที่ผ่านมา
ณ.วัดหัวลำโพง  ศาลา2  กทม.

เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไป
ของคุณพ่อของคุณไพศาล อนุรุทธ์เนตรศิริ
และขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณ
ของคุณพ่ออู้เคียม  แซ่ตัน
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์
อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

กิจกรรมโรงพยาบาลสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่เสียชีวิต 18 ธันวาคม 2553 
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณพ่อคุณปรีชา ทรงศิริทัศน์ิ  9  ตุลาคม 2553
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณไพศาล อนุรุทธ์เนตรศิริ  7 ตุลาคม 2553และ
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณสมัย อนุวัตรเกษม(ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง) และคุณปรีชา ทรงศิริทัตต์(ผอ.การไฟฟ้าภูมิภาค เขต3 ภาคเหนือ)
 18   กันยายน  2553  ณ.ภัตราคารริมน้ำเจ้าพระยา   บ้านเจ้าพระยา จรัลสนิทวงศ์94 กทม.
กิจกรรมนอกสถานที่  11 ก.พ. 2553 งานสอยมะยงชิด จิบไวน์ บ้านชมดาว อยุธยา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับภรรยาคุณสมชัย สุรัตนชัยการ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณจิตสร ปราโมท ณ อยุธยา
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2553โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์
งานเลี้ยงรุ่น(12 X 3) ประจำปี2552 ณ.โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่ของคุณตระกูล ไอยะราและเพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว
   ณ.โรงพยาบาลสงฆ์์ 2552
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณกิตติพงศ์ วงศ์จตุรภัทร์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวิชัย ตั้งชัยพิทักษ์
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2552โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์ี
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่ง 3 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 13 มี.ค. 2552 ณ. บ้านเจ้าพระยา
งานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2551 ( 12 x 3 ) ณ.บ้านเจ้าพระยา 
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้วๆณ.โรงพยาบาลสงฆ์ 2551
งานคัดเลือกคณะกรรมการวิศวะลาดกระบังรุ่น12 ชุดใหม่  2551-2553
20 มิ.ย. 2551 ณ.โรงแรมฟอร์จูน เมอร์เคียว
ร่วมงานฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ให้กับคุณพ่อของคุณชัยอำนวย กิจพ่อค้า
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของศ. ดร. ถวิล พึ่งมา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณธานินทร์ สุนทรวาทิน
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณกิติพงษ์ื วงศ์จตุรภัทร์ 
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณมานพ รอดเดช 
งานเลี้ยงรุ่นวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12 ประจำปี2547 ณ.โรงแรม สยาม บิวเวอรี่
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณเลิศศักดิ์  วรรณะเอี่ิี่ยมพิกุล
งานตีก๊อล์ฟนอกสถานที่ พ.ย. 2547 ณ. จังหวัด กาญจนบุรี
งานรำลึก200 ปี  พระจอมเกล้า 1 ต.ค. 2547 ณ.หอประชุมศิษย์เก่า สจล.
งานเลี้ยงอำลา-อาลัย ให้กับ ประธานสมัย อานุวัตรเกษม 4 ก.ย. 2547 ณ.โรงแรม มิราเคิล แกรนด์
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)คุณแม่ของคุณประกอบ กิจพ่อค้า
ร่วมงานประชุมเพลิงศพคุณแม่ ของคุณกิติ(มุ้ย)  ศิริเจริญ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณสุรพันธ์  เชาว์กุลจรัลศิริ
ร่วมงานประชุมเพลิงศพ ภรรยาของคุณวิชาญ  วชิรพงศ์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณชัยพร สอนแจ่ม

HomePage