ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

กิจกรรม
2545-2547
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่

รายนาม
ประธานรุ่น
ตั้งแต่ ปี35
ถึงปัจจุบัน
คลิ๊กที่น
ี่

ดูภาพ
ครอบครัว
เพื่อนร่วมรุ่น


เพื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
 มาร่วมฟังสวดมาติกา-บังสุกุลให้กับคุณพ่อกลิ่น(ซำฮ้วน)  กิจพ่อค้า
ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณชัยอำนาย  กิจพ่อค้า 
เมื่อวันอาทิตย์ที่  2  มีนาคม  2551  ที่ผ่านมา
ณ.วัดเจษฎาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
และร่วมประชุมเพลิง คุณพ่อกลิ่น(ซำฮ้วน) กิจพ่อค้า เวลา 16.00 น.
โดยมีคุณสายัณห์ อ่อนอำไพ นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรุ่น
มอบเงิน เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลใก้หับคุณพ่อกลิ่น(ซำฮ้วน) ในครั้งนี้
เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณพ่อของคุณชัยอำนวย
และขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อของคุณชัยอำนาย
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

ข่าวด่วนวิศวะลาดกระบัง12    ชมผลโหวต    HomePage