ตระกูล ไอยะรา
เลขานุการรุ่น12


วิศวะลาดกระบัง
รุ่น12
วางหรีด
เพื่อเคารพศพ
คุณแม่อุไรรศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปธ.จุดธูปเทียน
คุณสายัณห์ คุณเรืองพจน์
รศ.ดร.บุญวัฒน์ คุณตระกูล
ร่วมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

 

พื่อนวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12
 มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับ
คุณแม่ของคุณวิรัตน์ ปลั่งแสงมาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม  2554  ที่ผ่านมา
ณ.วัดดอกไม้  ยานนาวา กทม. 
เพื่อนๆและครอบครัวชาววิศวะลาดกระบัง12 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไป
ของคุณแม่ของคุณวิรัตน์ ปลั่งแสงมาศ
และขออำนวยพรให้
ดวงวิญญาณของคุณแม่ของคุณวิรัตน์ ปลั่งแสงมาศ
ได้ไปสู่สรวงสวรรค์อันสุขสบายตลอดไปเทอญ

กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2554
ณ.โรงเรียนบนเขาบ้านแกร่
เรียนที่เขื่อนศรีนครินทร์  จ.กาญจนบุรี
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณอานุภาพ วงศ์ละคร /คุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร /
คุณไพศาล ชัยเลิศพงศ์ษา / คุณปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์
 30 ตุลาคม  2553  ณ.ภัตราคารสวนกุหลาบ เชิงสะพานพระราม 5  กทม.
กิจกรรมโรงพยาบาลสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่เสียชีวิต 18 ธันวาคม 2553 
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณพ่อคุณปรีชา ทรงศิริทัศน์ิ  9  ตุลาคม 2553
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณไพศาล อนุรุทธ์เนตรศิริ  7 ตุลาคม 2553และ
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณสมัย อนุวัตรเกษม(ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง) และ
คุณปรีชา ทรงศิริทัตต์(ผอ.การไฟฟ้าภูมิภาค เขต3 ภาคเหนือ)
 18   กันยายน  2553  ณ.ภัตราคารริมน้ำเจ้าพระยา   บ้านเจ้าพระยา จรัลสนิทวงศ์94 กทม.
งานเลี้ยงรุ่นวิศวะลาดกระบังรุ่น12(กลางปี รอบพิเศษ)
10 มิถุนายน 2553 ณ.สวนอาหาร
Lake Hill (บนแพใหญ่ ริมถนน เกษตร-นวมินทร์ กทม.)
กิจกรรมนอกสถานที่  11 ก.พ. 2553 งานสอยมะยงชิด จิบไวน์ บ้านชมดาว อยุธยา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับภรรยาคุณสมชัย สุรัตนชัยการ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณจิตสร ปราโมท ณ อยุธยา
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2553โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์
งานเลี้ยงรุ่น(12 X 3) ประจำปี2552 ณ.โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่ของคุณตระกูล ไอยะราและเพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว
   ณ.โรงพยาบาลสงฆ์์ 2552
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณกิตติพงศ์ วงศ์จตุรภัทร์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวิชัย ตั้งชัยพิทักษ์
กิจกรรมนอกสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ2552โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
กิจกรรมวิศวะลาดกระบังรุ่น12พร้อมครอบครัวที่เขื่อนศรีนครินทร์ี
งานเลี้ยงฉลองตำแหน่ง 3 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 13 มี.ค. 2552 ณ. บ้านเจ้าพระยา
งานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2551 ( 12 x 3 ) ณ.บ้านเจ้าพระยา 
กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้วๆณ.โรงพยาบาลสงฆ์ 2551
งานคัดเลือกคณะกรรมการวิศวะลาดกระบังรุ่น12 ชุดใหม่  2551-2553
20 มิ.ย. 2551 ณ.โรงแรมฟอร์จูน เมอร์เคียว
ร่วมงานฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ให้กับคุณพ่อของคุณชัยอำนวย กิจพ่อค้า
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของศ. ดร. ถวิล พึ่งมา
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณวรยุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณธานินทร์ สุนทรวาทิน
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณกิติพงษ์ื วงศ์จตุรภัทร์ 
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณมานพ รอดเดช 
งานเลี้ยงรุ่นวิศวะลาดกระบังรุ่นที่12 ประจำปี2547 ณ.โรงแรม สยาม บิวเวอรี่
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อของคุณเลิศศักดิ์  วรรณะเอี่ิี่ยมพิกุล
งานตีก๊อล์ฟนอกสถานที่ พ.ย. 2547 ณ. จังหวัด กาญจนบุรี
งานรำลึก200 ปี  พระจอมเกล้า 1 ต.ค. 2547 ณ.หอประชุมศิษย์เก่า สจล.
งานเลี้ยงอำลา-อาลัย ให้กับ ประธานสมัย อานุวัตรเกษม 4 ก.ย. 2547 ณ.โรงแรม มิราเคิล แกรนด์
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)คุณแม่ของคุณประกอบ กิจพ่อค้า
ร่วมงานประชุมเพลิงศพคุณแม่ ของคุณกิติ(มุ้ย)  ศิริเจริญ
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณสุรพันธ์  เชาว์กุลจรัลศิริ
ร่วมงานประชุมเพลิงศพ ภรรยาของคุณวิชาญ  วชิรพงศ์
ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่ของคุณชัยพร สอนแจ่ม

HomePage