ข่าวด่วน
และ
ทำเนียบรุ่น

K
M
I
T
L
12

งบดุลOn Line
คลิ๊กที่นี่

 คณะกรรมรุ่น
(ปัจจุบัน)
คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบรุ่น12
คลิ๊กที่นี่
ี่

ดูภาพ
เพื่อนร่วมรุ่น

คลิ๊กชมกิจกรรม
รุ่น12
ที่ผ่านมา

ประธานรุ่น12
ที่ผ่านมา

 คลิ๊กที่นี่
เพื่อกำหนด Username และ Password
เพื่อใช้เฉพาะ
สมาชิก
วิศวะ
ลาดกระบัง
รุ่น12

Home
Page

Japan
Webmaster

Eu
 
Webmaster

Chinese
Webmaster

 

ควันหลงจากงาน 12  x 3

เพื่อนสมาชิกสนับสนุนการจัดงาน เป็นเงิน 1,500.- บาท  จำนวน  2 ท่าน
เพื่อนสมาชิกสนับสนุนการจัดงาน เป็นเงิน   1,000.- บาท  จำนวน  21 ท่าน
เพื่อนสมาชิกสนับสนุนการจัดงาน เป็นเงิน    800.- บาท  จำนวน  4 ท่าน
เพื่อนสมาชิกสนับสนุนการจัดงาน เป็นเงิน     600.- บาท  จำนวน   4 ท่าน
เพื่อนสมาชิกสนับสนุนการจัดงาน เป็นเงิน     500.- บาท  จำนวน   1 ท่าน

รวมเป็นเงินสนับสนุนจัดงานทั้งสิ้น   30,100 .- บาท
เงินรายได้จากการร้องคาราโอเกะ        2,500  .- บาท 
รวมรายได้                                        32,600.-  บาท   

ค่าใช้จ่ายเป็น ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม  + ค่าทิปดีเจ +พนักงานเสิร์ฟ+ค่าไปรษณียบัตร   16,425.- บาท

คงเหลือ นำเข้าบัญชีกองทุนKMITL12 เป็นเงิน    16,175.- บาท

 

งาน 12 x 3 ครั้งที่1 ถือว่าประสบความสำเร็จมาก เพื่อนๆได้แสดงออกกันเต็มที่
และเป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆ นั่งดื่ม ร้องคาราโอเกะ กันถึง เที่ยงคืน
ในการจัดงาน ครั้งที่ 2 ปีหน้า  คือ วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค.2552
จะเพิ่มสาระทั้งเนื้อหาและความสนุกสนานมากกว่านี้

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้สนับสนุนการจัดงาน 12 x 3 ครั้งที่1

รายงานกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว ณ.โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.
รายชื่อเพื่อนๆที่เสียชีวิตประกอบด้วย

1. โฆสิต วาณิชานุรักษ์ชัย
2. ชัยพงษ์ วัฒนะไชยะประทีป
3. ชาญชัย ตั้งสุจริตวิจิตร
4. บุญชัย ฤกษ์อำนวยโชค
5. อิทธิชัย จิระรัตนานนท์
6. เจริญ สุขเกษม
7. สมยงค์ พรมเอี่ยม
8. พิชัย แสงจันทร์ฉาย
9.  ธวัชชัย ผาติอุตมภาพ

เพื่อนๆที่ไปร่วมกิืจกรรม ณ. โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.

รายนามผู้บริจาคเงิน สบทบ ร่วมทำบุญในกิจกรรมโรงพยาบาลสงฆ์(บำรุงทั่วไป)
บุญวัฒน์ 1,000 , โกศล 1,000 ,สายัณห์ 1,000 , วิสุทธิ 1,000 , สุรพันธ์ 1,000 , วรยุทธ์ 1,000
วิชาญ 2,000 ,ศิริพงษ์ 1,000 , ชนะ 1,000  , ชูศักย์(เบญ) 1,000 ,อมรศักดิ์ 1,000 , วิชัย(ฉ่อย) 500 ,กำชัย 500
รวม 13,000 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ส่วนค่าภัตราหารพระสงฆ์อาพาธ  9 รูป(360.-บาท)   ค่าดอกไม้ 9 ชุด ธูปและเทียน 9 ชุด (200.-บาท)
ซองบรรจุเงินถวายเป็นจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ 9 รูป (900.-บาท) เป็นเงินกองกลางKMITL12 รวม  1,460.- บาท

กิจกรรมเลี้ยงฉลองตำแหน่ง
 
เงินสบทบเลี้ยงฉลอง 
วิสุทธิ(1,000) , ตระกูล (1,000) ,มานพ (1,000) ,ไพศาล อนุฯ (1,000) , รังสิต (1,000) , ชุมพล (1,000)
สุวิทย์ (1,000) , สุเทพ  วังฯ (1,000) , บุญวัฒน์ (1,000) , โกศล (1,000) , สายัณห์ (1,000) ,
อำนวย ขันฯ (500)  ธนัช Dirt (500) , วรยุทธ์ (500) , ศิริพงษ์ (500) อมรศักดิ์ (500)
 
รวม 13,500 บาท
รับเงินค่าร้องเพลง คาราโอเกะ  2,400 บาท
รวม 15,700 บาท
จ่ายค่าอาหาร+เครื่องดื่ม  7,068.- บาท
ค่ารางวัลจับสลากยกมาจากสมาชิกเมื่อ 20 มิ.ย. 51+เพิ่มเติม 11 ตุลา 51    2,318.- บาท
ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์  1,460.- บาท
เหลืิอเงินนำเข้ากองกลาง  4,854.- บาท
รายนามผู้ที่ได้รับรางวัลจับสลากมีดังนี้
รางวัลที่1 โทรศัพท์ไร้สาย GE 2.4 Ghz มูลค่า 1,290 บาท ผู้ได้รับรางวัล คือ  ศ. ดร ถวิล พึ่งมา
รางวัลที่2 ปากกา  PARKER มูลค่า  550  บาท ผู้ได้รับรางวัล คือ  นายสมศักดิ์   สุขวัฒน์ (แว่น)
รางวัลที่3  ปากกา  PARKER มูลค่า  279  บาท ผู้ได้รับรางวัล คือ  คุณธนัช (สุพัชร- Dirt)  สุทธิวัฒนะ
รางวัลที่4 ปากกา  PARKER มูลค่า  199  บาท ผู้ได้รับรางวัล คือ  คุณวรยุทธ์ พรหมสาขา  สกลนคร

HomePage